Znečišťování města

V posledních měsících se v Chebu potýkáme s narůstajícím a stále častějším nepořádkem kolem popelnic a odpadkových košů. Místostarosta Černý proto minulý týden svolal na radnici koordinační schůzku za účasti starosty, vedení Chetes, úředníků odboru správy majetku a vedení městské policie.
Byly projednány tři okruhy problémů:
1. Přeplněné popelnice a odpadkové koše
Tento problém eskaloval v minulých týdnech, kdy se Chetes potýkal s poruchami svozové techniky. Úklidu kolem popelnic se nyní budou věnovat i počišťovací čety, které procházejí městem, od února se začátek jejich pracovní doby posune už na šestou ranní, aby město bylo uklizené během rána a dopoledne. Zintenzivní se i kontrolní činnost kvality jejich práce. Pro občany chystáme novou mobilní aplikaci, která umožní rychlé a pohodlné hlášení nedostatků v čistotě města.
2. Vyhrabávání odpadu z popelnic
Pachateli jsou většinou na alkoholu nebo drogách závislí lidé bez přístřeší. Takových je v Chebu kolem čtyřiceti a nereflektují na žádnou výzvu k součinnosti či spolupráci s městem nebo neziskovými organizacemi. K vyhrabávání dochází především v noci, nejčastěji mezi 22. a 5. hodinou. Městská policie má řešení tohoto problému jako jednu z priorit, jen za předminulý týden takto zadrželi 13 pachatelů tohoto typu přestupku. Problémem je vymahatelnost sankcí, MP dle platné legislativy ani nemůže dotyčného nutit, aby nepořádek uklidil, přesto k tomu provinilce vyzývá a mnohdy je i úspěšná. Uložené pokuty nejsou prakticky nikdy uhrazeny a vedou jen k zahajování správních řízení a vymáhání, jež nikam nevede. Jedinou možností zmírnění problému je časné přivolání hlídky MP, která zabrání v dalším vyhrabávání odpadu a zajistí úklid kolem popelnic.
3. Odkládání objemného odpadu mimo popelnice
Jde o chebský fenomén, k němuž paradoxně přispívá i to, že Chetes takový nepořádek (na náklady města) vždy rychle odveze. Nový kamerový systém, který je už zprovozňován, by měl takové přestupky odhalovat snadněji a MP dostala uloženo došetřovat původce odloženého odpadu a pokutovat je. V případě, že kohokoliv uvidíte odkládat odpad (tříděný i směsný) mimo popelnice, volejte hlídku MP.