Zasedala rada města

Dnešní rada města měla na programu 54 bodů. Vybrali jsme pro vás ty nejpodstatnější:

1. Byly schváleny podmínky záměru a elektronické aukce na prodej pozemků v Podhradu (Ke Střelnici – Malá), kde by výhledověmohlo vyrůst deset až patnáct rodinných domů. Podmínkou je zachování volného průchodu pro pěší směrem k letišti.
2. Třem chebským základním školám byl schválen příspěvek na nákup pomůcek pro ukrajinské žáky, V úhrnu se jedná o 70 tis. Kč, budou pokryty z půlmilionu, který na tyto účely už dřívevyhradilo zastupitelstvo města.
3.Rada jmenovala novou ředitelku ZŠ Kostelní náměstí – Mgr. Libuši Hladkou. Stávající paní ředitelka Hartmannová odchází na konci prázdnin na zasloužený odpočinek.
4. Rada doporučila zastupitelstvu schválit dotaci na vybavení nové ordinace praktického lékaře ve výši 250 tis. Kč.
5. Rada schválila dodatek ke smlouvě o provozu SENIOR Taxi. Stávající provozovatel při současných cenách pohonných hmot již není schopen službu poskytovat a požádal o navýšení jízdného. Vedení města původně požadovalo, aby navýšení nešlo na vrub klientů služby, ale aby se navýšil příspěvek města. To ovšem dle zákona o zadávání veřejných zakázek není možné, příspěvek města tak bude navýšen na povolené maximum, tedy o 9 Kč na jednu jízdu, konkrétně ze 30 na 39 Kč. To na ufinancování služby bohužel nestačí, takže součástí dodatku je i zvýšení příspěvku klientů za jednu jízdu po Chebu o 10 Kč, ted z 20 na 30 Kč. Cena jízdného pro okrajové části města, kde se za jízdu platí vyšší částky (dle vzdálenosti od Chebu), zůstává beze změny.