Z dnešní rady města

◾ rada schválila (v některých případech doporučila zastupitelstvu schválit) výši dotací pro rok 2022 na jednorázové sportovní akce; nejvyšší podpory se tak zřejmě dočkají turnaje O štít města Chebu (400 tis. Kč + 100 tis. Kč na přidružený turnaj juniorek), Světový pohár spřežení (200 tis. Kč), Velká cena Chebu v atletice (180 tis. Kč) a mistrovství ČR v atletice družstev (150 tis. Kč); celkem bude podpořeno 42 akcí v objemu skoro 1,9 mil. Kč
◾ rada schválila (v některých případech doporučila zastupitelstvu schválit) výši dotací pro rok 2022 na reprezentaci města ve sportu; nejvyšší podpora byla doporučena na 2. ligu hokeje (1 500 tis. Kč), extraligu stolního tenisu (750 tis. Kč) a extraligu smíšených družstev v minigolfu (100 tis. Kč); celkem bylo podpořeno 5 subjektů v objemu 2,5 mil. Kč
◾ byla upravena směrnice pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací; změna by měla umožnit větší deferenciaci výše odměn u jednotlivých ředitelů
◾ bylo doporučeno prodat některá vodárenská zařízení společnosti Chevak za přibližně 5,5 mil. Kč
◾ bylo schváleno podání žádosti o dotaci a veřejná zakázka na výstavbu nové lávky přes Ašskou ulici, jakožto náhrady za lávku stávající; hodnota zakázky je 12,4 mil. Kč (s DPH), po nové lávce bychom se mohli projít ještě letos
◾ bylo doporučeno proplacení dotace ve výši 250 tis. Kč na vybavení nové ordinace praktického lékaře v Dragounské 12
◾byly jmenovány nové ředitelky 1.ZŠ (paní Khynychová), MŠ 26. dubna (paní Fikejzová) a na dobu do uskutečnění konkurzu i ředitelka 2.ZŠ (paní Šantrochová)