V třídění odpadu je Cheb úspěšný

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE!!! 👍

Podle nejnovějších výsledků v Chebu třídíme odpad stále více. To se sice děje i v jiných mětech ČR, ale v Chebu navíc klesá množství směsného odpadu, což už je docela výjimečné.

Ukazuje se tak, že opatření přijatá v poslední době (zahájení třídění kovů, možnost objednání popelnice na papír a plast v rodinných domech, zvýšená osvěta se zaměřením na žáky škol) mají odezvu. Velkou pochvalu si za to zaslouží především středisko svozu odpadů firmy Chetes vedený ing. Polákem a odbor správy majetku radnice.

I v letošním roce připravujeme další podporu třídění – chceme zahájit pilotní svoz olejů a tuků, distribuovat tašky na tříděníí odpadu přímo v domácnostech a dokončit další etapy objednání a rozvozu malých popelnic na tříděný odpad k rodinným domům.

qrf