Už jen ekologicky!

Rada města schválila výsledky aukcí pachtů (nájmů) více než 120 hektarů zemědělské půdy kolem Ostrohu.
Novou podmínkou bylo, že se aukcí mohou účastnit jen subjekty, které budou na pozemcích města hospodařit v režimu ekologického zemědělství.
Výsledky aukcí nás potešily hned v několika směrech. Díky velkému zájmu se podařilo „udat“ veškeré nabízené plochy včetně rybníků, většinu polí a pastvin budou obhospodařovat místní (menší či středně velké) firmy a do rozpočtu města kupodivu přiteče hned o 71 % více peněz než tomu bylo doposud, kdy byly ceny pachtů stanoveny sazebníkem.
V nastoupeném trendu hodláme pokračovat i při pachtech dalších zemědělských ploch.