Úspěchy VPM

Ač bylo volební období poznamenáno hned několika krizemi, nezaháleli jsme a v mnoha oblastech dosáhli výrazných úspěchů.
Posunuli jsme Cheb vpřed a rádi bychom v tom pokračovali i v příštím volebním období.