Usnesení rady města z 9.6.2022

Dnešní rada města měla na programu přes 50 materiálů. Z usnesení vybíráme ta nejpodstatnější:

• Rada schválila navýšení rozpočtů škol, školek a dalších příspěvkových organizací na pokrytí nárůstu cen energií; v součtu se jedná o částku přes 25 mil. Kč, skoro polovina z tohoto navýšení připadá na Správu sportovišť města Chebu (SSMCh)
• Bylo schváleno poskytnutí příspěvku SSMCh na výměnu osvětlení ve sportovní hale; akce si vyžádá skoro 1,4 mil. Kč, výsledkem ale bude značná úspora za neustálou výměnu zářivkových trubic a úspora elektrické energie
• Rada doporučila zastupitelstvu uvolnit další část z příspěvku města na rekonstrukci chebské nemocnice; za loňský rok jde o částku 7,9 mil. Kč
• Rada odsouhlasila podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy na rekonstrukci a přístavbu knihovny; dotace z tohoto zdroje by mohla činit až 150 mil. Kč
• Dotační žádost bude podána i do přeshraničního fondu INTERREG, z něhož by se mělo financovat vybudování jazykového centra na 6.ZŠ, v němž by mělo být proinvestováno 21 mil. Kč
• Bylo schváleno vypovězení nájmu provozovateli kina Svět; po uplynutí roční výpovědní lhůty preferujeme převedení kina pod příspěvkovou organizaci města (nejspíše ZDCH)
• Zastupitelstvu bylo doporučeno schválit darování vily Mája s přilehlými pozemky v Dragounské ulici kraji s podmínkou, že zde zůstane zachováno provozování sociální služby DOZP Vilík; pokud by kraj službu zrušil či přesunul, nemovitý majetek bude vrácen městu
• Zastupitelstvo by mělo na základě doporučení rady zrušit dříve přijaté usnesení ohledně demolice bývalého kulturního domu na sídlišti Zlatý Vrch; nově tam plánujeme umístění zázemí pro 3.ZŠ a kroužky DDM Sova, vše se projektově připravuje