Tempo 30

V polovině roku bude v historickém centru Chebu vyznačena zóna s omezením nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h a zákazem vjezdu pro vozidla nad 6 tun.
Důvodem je především zvýšení dopravní bezpečnosti a také hluku, který způsobují po dlažbě rychle jedoucí auta, především nákladní. Snížení rychlosti bylo i požadavkem části obyvatel a podnikatelů z centra Chebu.
Jsme si vědomi, že řada řidičů dobrovolně nezpomalí. Začínáme proto připravovat nákup radarů pro městskou policii, navíc budou následovat stavebně-technická opatření spočívající v instalaci retardérů a vyvýšených křižovatek.
Vedlejším bonusem zavedení nového systému by mělo být omezení průjezdů historickým centrem. Někteří řidiči dnes raději projíždějí skrz centrum místo jeho objetí. Tomu může zpomalení průjezdu zabránit.