Světelný smog v Hradišti

V rámci výjezdu do okrajových částí města byl jedním z akcentovaných problémů světelný smog z logistické haly Tchibo, kterou provozuje nadnárodní firma DHL.

Reflektory osvětlující prostor kolem haly dle svědectví obyvatel Hradiště světelným smogem zasahovaly i na jejich pozemky a zvláště v nočních hodinách snižovaly kvalitu spánku.
Domluvili jsme se, že starosta nakontaktuje místní zástupce DHL a požádá je o řešení problému. Starosta slib splnil, mangement DHL reagoval velmi rychle. Z jejich strany bylo přislíbeno, že „naše společnost bere vaši připomínku vážně a spolu s majitelem budovy necháme změnit sklon světel což by mělo omezit světelný smog v této lokalitě. Nyní čekáme na termín úpravy sklonu světel, o provedené úpravě Vás budu informovat. Dále vás chci informovat, že je již v přípravě opatření pro omezení světelného smogu na halách DHL v průmyslové zóně. Pokud se vše povede podle plánu tak doje k úpravě venkovního osvětlení tak, že v době, kdy se na halách nepracuje dojde ke snížení intenzity venkovního osvětlení, či částečnému vypnutí VO v celém areálu. Tímto chceme zlepšit životní prostředí okolo našich hal.“
Záhy se starostovi ozval i zástupce majitele haly, tedy koncernu Accolade, který potvrdil, že „jsme ihned zadali správě objektu, aby provedla všechny nutná opatření k zamezení oslňování prostoru obydlí směrem k Hradišti.

Věříme, že výše uvedená opatření budou co nejdříve realizována. Starosta Jalovec prosí obyvatle Hradiště, kteří si na znečištění světelným smogem stěžovali, aby mu v příštích týdnech na mail (jalovec@cheb.cz) nebo přes Messenger poskytli zpětnou vazbu, zda ke zlepšení skutečně došlo.
(Ilustrační snímek je z doby před posledním rozšářením logistické haly Tchibo – zdroj: Mapy.cz)