Rekonstrukce nádraží

Již déle než rok probíhá rozsáhlá rekonstrukce kolejiště a nástupišť na chebském nádraží. Kromě špatného technického stavu byla cílem modernizace především bezbariérovost celého areálu.

Zhotovitelem je firma Strabag, která již prostavěla více něž 200 milionů korun, dalších 150 ještě k prostavění zbývá. Zatím bylo opraveno 1. i 2. nástupiště, 3. se bude rekonstruovat od dubna. Všechny práce by měly být ukončeny do 31.7.2019. Na 2. a 3. nástupiště pak povedou nová schodiště i eskalátory, všechna nástupiště i podchod budou osvětlena LED technologiemi a propojena výtahy.

V letošním roce se začne projektovat i modernizace celé nádražní budovy, jejíž rekonstrukce by měla začít v roce 2022. Pak se dočkáme i eskalátoru z podchodu do nádražní haly, kam prozatím vede jen výtah.

Starosta Jalovec (VPM) v rámci jednání o rekonstrukci nádraží informoval SŽDC o záměru nového vedení města na vybudování nových vlakových zastávek v Podhoří a Jindřichově. Ze strany SŽDC budou na radnici zaslány dokumenty, po jejichž vyplnění rozhodne správce železnic o možnostech výstavby obou zastávek.