Rekonstrukce nádraží

Přinášíme pár nejnovějších informací o rekonstrukci chebského nádraží.
Akce probíhá déle než dva roky, už bylo proinvestováno přes 350 mil. Kč. Postupně došlo k modernizaci kolejiště i nástupišť.
Nyní se pracuje na eskalátorech na 2. a 3. nástupišti, usazeny budou do 9.12. Do provozu je ale bude možno uvést až po dokončení rekonstrukce podchodu, která bude probíhat v prvním pololetí roku 2020. Už 16. prosince by ale měly cestujícím začít sloužit výtahy na 2. i 3. nástupišti.
Starosta Jalovec požádal zástupce SŽDC, aby aspoň po přechodnou dobu umístili do vestibulu nádražní haly plán stanice s vyznačenými čísly nástupišť a kolejí. Dle nových pravidel je totiž příjezd i odjezd vlaků hlášen dle kolejí (už ne nástupišť), což zvláště nepravidelně cestujícím komplikuje orientaci. Ze strany SŽDC byla výroba a umístění cedulí přislíbena.
SŽDC nyní projektově připravuje rekonstrukci celé výpravní budovy, jež by měla probíhat zřejmě v letech 2022-23 v ceně vysoko přes 100 mil. Kč.