Rada města rozhodovala

Rada města ve čtvrtek projednala (mimo jiných) následující body:
◾️ Schválila pro chebské sportovní kluby rozdělení 7,5 mil. Kč na sportování dětí a mládeže a dalších 1,5 mil. na soutěžní sportování dospělých.
◾️ Byl navýšen rozpočet Správy sportovišť, která z něj dovybaví zrenovovaný atletický stadion v Poohří nákupem překážek, dopadové plochy pro skoky do dálky a tyčku a dalším materiálem. Stadion bude též ozvučen a budou vyměněny obrubníky kolem vnitřní běžecké dráhy. Stadion tak bude plně připraven na záříjové mistrovství ČR v atletice družstev.
◾️ Bylo vypsáno výběrové řízení na místo ředitele ZŠ Kostelní náměstí. Stávající ředitelka odchází k 31.8. do důchodu.
◾️ Byl vydán souhlas s ukončením měření znečištění ovzduší, které v Chebu roky prováděla soukromá firma. Měření stálo město 200 tis. Kč ročně. Koncentrace škodlivin se v Chebu dlouhodobě pohybují výrazně pod stanovenými limity a obdobné měření provádí ve městě na náklady státu i oficiální instituce v podobě ČHMÚ.
◾️ Rada odsouhlasila podání žádosti o dotaci od KV kraje na pořádání oslav 700. výročí zástavy Chebska českému králi ve výši 1 mil. Kč.
◾️ Byla schválena zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na výstavbu skateparku; vzhledem k lepšímu než očekávanému přebytku loňského rozpočtu jsme se rozhodli ještě jednou zkusit poptat zhotovitele, i když předchozí dva pokusy zkrachovaly na nezájmu firem či vysoké nabízené ceně; v případě úspěchu by měl být skatepark na podzim hotov.
◾️ Rada schválila, že se Cheb (letos už třetím rokem) zapojí (jako jediné město v kraji) do akce Do práce na kole, která probíhá vždy v květnu a motivuje občany ke zvýšenému využívání bezmotorové dopravy do zaměstnání