Promarněné čtyři roky?

Blíží se komunální volby a je na čase zhodnotit, co uplynulé čtyři roky Chebu přinesly.

Začněme pozitivy. Podařilo se změnit firmu svážející komunální odpad, což finančně prospělo městu i firmě Chetes, vznikla vyhláška zakazující hazard v celém centru, byla demolována zchátralá kasárna, v platnost vstoupil zákaz tranzitu kamionů přes město, začala rekonstrukce areálu Lokomotivy (byť vůči její podobě lze mít výhrady), opravilo se několik ulic, revitalizovala se oblast na levém břehu Skalky, pokračoval rozvoj průmyslové zóny, proběhla řada tradičních kulturních akcí (Valdštejnské slavnosti, FIJO, Chebské dvorky). Bylo by možno pokračovat dalšími menšími událostmi, ale ty už patří spíše k běžnému provozu města.

Bohužel roky 2015-18 přinesly i řadu negativ. Tím nejmarkantnějším je rozháranost místní politické scény. Město vedly tři různé koalice, vládli mu tři různí starostové. Už jen tyto zvraty znamenají spoustu zmatků na radnici a odkládání důležitých rozhodnutí. I opakované obstrukce na jednání zastupitelstva včetně neschvalování programu jednání přinesly městu a jeho obyvatelům řadu komplikací. Nebudeme rozebírat, kdo a jakou měrou se na rozkladu komunální politiky podílel, informovaní Chebané jistě vědí, komu tyto neblahé skutky přičíst. Dalším velkým problémem uplynulého období byly paralyzované investice města. Ač Cheb disponoval dostatkem peněz, především v letech 2015-16 vedení radnice a odbor investic nedokázaly připravit a realizovat plánované akce. To vedlo k jejich odkládání na neurčito (Zemědělská, Kamenná, revitalizace Spáleniště) nebo i k zhoršování stavu městského majetku. Tragickým symbolem výše popsaného byla lávka na Švédský vrch, o jejímž kritickém stavu se vědělo od roku 2011, přesto vše dospělo až k uzavření a následné demolici tohoto důležitého dopravního spojení. Za celé volební období se v centru města nepostavil ani metr nových cyklostezek, stávající úseky zůstávají nepropojeny. Nedaří se ani příprava parcel pro výstavbu rodinných domů, přetrvává nedostatek bytů. Avizovaná krajinná výstava 2016 vůbec neproběhla. Lidé se ve večerních hodinách necítí v mnoha lokalitách bezpečně.

Lze tedy konstatovat, že uplynulé čtyři roky se v Chebu více demolovalo než stavělo, politici se více hádali než spolupracovali. Byly to skoro promarněné roky a všichni aktéři chebské politické scény by si z nich měli vzít ponaučení.

Doufejme, že z hlasování občanů v říjnových volbách vzejde silná a stabilní koalice, která město nasměruje k všestrannému rozvoji. Předpoklady k němu Cheb rozhodně má.

 

Jiří Černý, Martin Čonka, Ilja Horník, Antonín Jalovec, Miroslav Plevný, Jan Žídek (zastupitelé za Volbu pro město)