Zásadní investice

Problém: Za celé volební období nebyla koalice schopna realizovat jedinou opravdu velkou investici, ač v rozpočtu města zůstávalo mnoho nevyužitých prostředků. Investiční záměry končily obvykle pouze u studií, často zpracovávaných zcela zbytečně a bez šance na realizaci. K takovým patří třeba využití dominikánského kláštera pro potřeby ZUŠ, koupaliště na levém břehu Ohře či megalomanské pojetí přestavby Lokomotivy. Naopak potřebné investice do přípravy projektů na bydlení a rekonstrukcí ulic, mostů či vnitrobloků se oddalovaly či rušily.

Naše řešení:

 • Dokončíme přípravu Průmyslového parku 2
 • Postavíme přístavbu knihovny, v případě nedostupnosti dotací i z prostředků městského rozpočtu
 • Budeme jednat o umístění Evropského centra pro dokumentaci krovů do jednoho z bývalých klášterů (Dominikán, Františkán)
 • Rozšíření prostor ZUŠ chceme řešit formou přístavby současného objektu
 • V případě dotace z SFDI či úspěšného prodeje pozemků v Průmyslovém parku 2 postavíme novou lávku na Švédský vrch
 • Z prostředků města vybudujeme bezpečné spojení centra a Švédského vrchu pod viadukty u Kauflandu, kde zřídíme nový chodník a cyklostezku; na ně naváže zcela zmodernizovaná cesta až k ulici Železničářů
 • Dokončíme zateplení 1.ZŠ, zateplíme 3.ZŠ
 • Budeme pokračovat v rekonstrukci chebského hradu z dotačních prostředků
 • Revitalizujeme vnitrobloky Dlouhá – Hradební, Májová – Komenského a Cechovní – Mikulášská; připravíme rekonstrukci vnitrobloku Židovská – Růžová a Stavbařů – Lesní
 • Dokončíme kompletní rekonstrukci Zemědělské, následovat budou ulice Písečná, Kamenná, Havlíčkova, Wolkerova, Dukelská a Karlova
 • Připravíme a v případě dostatku financí i realizujeme rekonstrukce ulic Na Návrší, Obrněné brigády (mezi Priorem a OSSZ), Komenského, Na Vyhlídce, Družstevní, Stavbařů, Balthasara Neumanna a Májová (u Normy)
 • Realizujeme kompletní výměnu lávky z Dyleňské ulice do Hájů
 • Dokončíme zasíťování pozemků pro výstavbu v bývalých kasárnách na Zlatém vrchu, připravíme k prodeji parcely pro rodinné domy v Hájích (lokalita Drážní – K Hájům)
 • V areálu Lokomotivy dostavíme druhé hřiště s umělou trávou a dokončíme rekonstrukci sportovní haly
 • Dokončíme všechny etapy revitalizace sídliště Spáleniště
 • Zadáme zpracování návrhů na revitalizaci dolní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad tak, aby aspoň její část získala komornější a rozmanitější charakter; nejlepší návrhy posléze předložíme veřejnosti k diskusi