Transparentní radnice, vstřícný úřad

Problém: Stávající vedení radnice chápe politiku jako systém zákulisních dohod a jednání, do kterých občanovi města nic není. Názorným příkladem bylo odvolání starosty Jalovce, jež bylo domluveno dlouho dopředu, ale před veřejností bylo do poslední chvilky tajeno.

Na těchto jednáních se ale domlouvá i obsazení dalších postů na radnici či v městských firmách a nadacích, prodeje majetku, investiční záměry. Někteří koaliční zastupitelé mají ekonomické vazby na radnici či městské firmy a chtějí si tento vliv za každou cenu udržet. Občané města nejsou vyzýváni a podněcováni k aktivní účasti na rozhodování radnice, naopak často jsou jejich aktivitám, zvláště pokud nejsou v souladu se záměry vedení města,  házeny klacky pod nohy.

Naše řešení:

  • Naši zástupci ve vedení města i radní zveřejní při nástupu do i při odchodu z funkce své majetkové poměry vysoko nad požadavky dané zákonem
  • Naši členové vedení města budou mít na webových stránkách radnice veřejně přístupný časový program, aby bylo pod veřejnou kontrolou kdy a s kým jednají
  • Budeme pokračovat v započaté tradici dne otevřených dveří na radnici, budeme i nadále zdarma umožňovat občanům města i jeho návštěvníkům prohlídky běžně nepřístupných budov vlastněných městem (Špalíček, Františkán, …)
  • Do správních a dozorčích rad městských nadací přednostně nominujeme respektované odborníky, nikoliv politiky
  • Zavedeme participativní rozpočet – o části výdajů obce budou moci rozhodnout sami občané
  • Maximálně (organizačně, finančně i propagačně) podpoříme spontánní aktivity občanů (slavnosti, akce typu „Zažít město jinak“, soutěže, úklidové akce, …); na akcích města (Vánoční trhy, Valdštejnské slavnosti, Novoroční přijetí apod.) budeme upřednostňovat vystoupení místních umělců  a souborů před „dovozem“ odjinud