Sport, kultura, volný čas

Problém: V minulém volebním období opakovaně docházelo k protežování některých uchazečů o dotace, a to především v oblasti sportu. Některé sporty mají i díky tomuto přístupu materiální podmínky nadstandardní, jiné postrádají odpovídající sportoviště i dostatek prostředků na činnost. Chybí rovný přístup ke všem subjektům. Město dostatečně nepodporuje ani neorganizovaný sport – chybí propojení cyklostezek, skatepark, hřiště na plážový volejbal.

Knihovna a zázemí divadla fungují v podmínkách neodpovídajících 21. století.

Naše řešení:

 • Navýšíme finance v systému podpory aktivit, z něhož se financuje celoroční činnost i jednorázové akce v oblasti sportu, kultury a sociálních věcí) minimálně o 1 milion korun; peníze do rozpočtu získáme navýšením koeficientu daně z nemovitosti ve stávajícím průmyslovém parku a na parcelách na Svatém Kříži, kde je povoleno provozování hazardních her
 • Zřídíme správu sportovišť jako příspěvkovou organizaci města; nalezneme cesty k narovnání rozdílených forem užívání jednotlivých sportovišť (pronájem, pacht, správa, …)
 • Vybudujeme nový skatepark a pumptrackovou dráhu (primárně v areálu Levého břehu)
 • Dokončíme rekonstrukci areálu Lokomotivy, dobudujeme atletický stadion na levém břehu Ohře
 • Ve spolupráci se střeleckým klubem AVZO zabezpečíme střelnici na Myslivně oplocením; vybudováním krytých střeleckých pozic výrazně snížíme hlučnost při střelbě
 • Vytvoříme kvalitní zázemí pro dosud opomíjené sporty (stolní tenis, gymnastika, cyklistika)
 • Vyřešíme problém izolace zimního stadionu od spodní vody
 • Abychom podpořili zdravý životní styl začneme pravidelně pořádat „Týden sportu zdarma“, kdy budou zdarma k dispozici všechna městská sportoviště
 • Propojíme stávající roztříštěnou síť cyklostezek chybějícími úseky (Havlíčkova – Boženy Němcové, Háje – U Kočího, hráz Skalky – Stein); vybudujeme úseky, které umožní spojení okrajových částí Chebu s centrem (Spáleniště – nádraží, Podhrad – Háje)
 • Vytvoříme zázemí pro vznik útulku pro kočky, nadále budeme podporovat útulek pro psy v Horní Hraničné
 • Vybudujeme veřejnosti přístupné cvičiště pro psy
 • Zpřístupníme pro veřejnost jediný chebský ostrov jako klidovou zónu určenou k tiché relaxaci
 • Umožníme úschovu kol v centru města a na nádraží
 • Budeme se snažit lépe využít turistického potenciálu bývalé železné opony, společného soužití Čechů a Němců a cestovního ruchu zaměřeného na historii vojenství a železnice
 • Zrestaurujeme řadu drobných prvků kulturní krajiny (boží muka, kapličky, mezníky, …)
 • Zadáme zpracování studie vyššího turistického využití potenciálu přehradních nádrží Skalka a Jesenice tak, aby nesloužily převážně jen pro rekreaci místních obyvatel
 • Opravíme a zmodernizujeme technické zázemí divadla včetně Divadelního klubu „Déčko“