Sociální politika a bydlení

Problém: Jako naléhavou vnímáme sociální situaci seniorů, a to především osaměle žijících. Jejich ekonomická situace je mnohdy nevyhovující a možnosti zapojení do aktivního života  nedostatečné.

V Chebu je akutní nedostatek bytů ke koupi i k pronájmu, stejný problém je i u stavebních parcel. V centru i v okolí centra je přitom řada proluk či pozemků, které by mohly být zastavěny, aniž by se město muselo dále rozšiřovat a zabírat další volný prostor včetně cenné zemědělské půdy.

Vážným problémem je i koncentrace ubytoven pro dělníky a bytů pro sociálně slabé občany v některých lokalitách (čtvrť pod nádražím, Hradiště).

Naše řešení:

  • Město bude proplácet hodnotu ročního kupónu na MHD seniorům od 65 let
  • Osamoceně žijícím seniorům zapůjčíme osobní alarmy s napojením na asistenční službu
  • Zřídíme Senior Point jako místo, kde se soustředí moderní služby pro aktivní trávení času seniorů včetně poradenství a možnosti pořádat akce pro seniory
  • Zajistíme vznik denního stacionáře pro seniory, kde budou senioři moci aktivně trávit část dne a o ně pečující osoby si budou moci zařídit jiné záležitosti
  • Zapojíme Cheb do programu „Města přátelská seniorům“
  • Budeme usilovat o rozšíření působnosti vyhlášky omezující doplatky na bydlení ve vyloučených lokalitách z jediného domu v Hálkově ulici na celou oblast pod nádražím až k Evropské
  • Zajistíme koordinaci úsilí policie, celní stráže i sociálního odboru při potírání výroby, distribuce a užívání drog
  • Novou zástavbu (obytnou, výrobní i služby) budeme přednostně lokalizovat do míst již dříve zastavěných (proluky, zbořeniště), budeme bránit dalšímu záboru zeleně a zemědělské půdy pro tyto účely. Tomu podřídíme i změny územního plánu.
  • Vyjdeme maximálně vstříc investorům při výstavbě obytného domu v lokalitě po Rudolfinu