Školství a zdravotnictví

Problém: Cheb patří k městům s výrazně podprůměrnou úrovní vzdělanosti. Když už místní lidé dosáhnou vyššího vzdělání, zůstávají v místech studia, tedy mimo Cheb. Pro mladé rodiny není Cheb atraktivním bydlištěm.

V nejbližších letech hrozí celkový kolaps zdravotnické péče v regionu. Nemocnice je personálně na pokraji zhroucení, pacienty často není kam umístit, na pohotovosti se často čeká několik hodin na ošetření. Ambulantní lékaři odcházejí do důchodu a není, kdo by je nahradil.

Naše řešení:

  • Nebudeme rušit žádnou ZŠ, početně slabších ročníků využijeme ke snížení počtu dětí ve třídách a zkvalitnění výuky
  • Dobudujeme a vybavíme nové přírodovědné centrum v DDM Sova
  • U vybrané mateřské školy prodloužíme provozní dobu
  • Na ZŠ i MŠ zavedeme elektronické zápisy, které rodičům budoucích žáků umožní vyplnit formulář přes internet a objednat se na konkrétní čas k pohovoru u zápisu
  • Vytvoříme komplexní program na lákání nových stomatologů, praktických i odborných lékařů (příspěvek na vybavení ordinace, snížení nájmů pro ordinace v městských prostorách
  • Budeme udržovat kontakt se studenty, kteří odešli z Chebu na lékařské a pedagogické fakulty a budeme je motivovat k návratu do regionu
  • Chybějící školní zahradu pro 2.ZŠ nahradíme možností participace této školy na komunitní zahradě v Májové ulici. Tím umožníme setkávání nejmladší a nejstarší generace obyvatel města.
  • Položíme nový povrch venkovního hřiště na 1.ZŠ a 5.ZŠ
  • Budeme usilovat o lokalizaci středoškolského oboru vzdělávání v oblasti pedagogiky a vysokoškolského oboru zaměřeného na sociální služby ve městě