Doprava, komunikace

Problém: Řada komunikací ve městě je v katastrofálním stavu, v centru města chybí parkovací místa, jejichž nedostatek nový parkovací systém nevyřešil. Nejsou vytvořeny podmínky pro dojíždění z okrajových částí města do centra na kole ani vlakem. MHD zajišťují zastaralé typy autobusů, řada okrajových částí je jimi obsloužena nedostatečně, ač město provozovateli MHD doplácí 15 milionů ročně.

Naše řešení:

 • Město bude proplácet hodnotu ročního kupónu na MHD seniorům od 65 let; prověříme možnosti kompenzace části jízdného dětem od 6 do 15 let i žákům a studentům od 16 do 26 let
 • Přehodnotíme a upravíme stávající parkovací systém tak, aby byl jednodušší a pro Chebany i návštěvníky města srozumitelnější; zvětšíme jednotlivé rezidenční zóny, tím zredukujeme jejich počet tak, aby rezidenti získali možnost parkovat v širším okruhu svého bydliště a pro návštěvníky byl systém jednodušší
 • Vybereme dopravce, který pro město Cheb bude zajišťovat kvalitní odtahovou službu
 • Rozšíříme možnosti parkování v historickém centru – nová místa připravíme v rokli před divadlem na místě zdevastovaného hřiště, kde je možnost vybudovat i menší parkovací dům, další místa vzniknou v opravených vnitroblocích (Dlouhá-Hradební, Mikulášská)
 • Ve spolupráci s krajem vyřešíme koordinaci světelné signalizace na Evropské ulici
 • Pro snížení rychlosti vozidel v nebezpečných místech umístíme pronajaté radary, které samy vyhodnotí a nahlásí překročení povolené rychlosti
 • Vybereme nového provozovatele MHD od 1.1.2021  s novým a velmi kvalitním vozovým parkem
 • Budeme usilovat o zavedení linky MHD na náměstí zajišťovanou mikrobusem, okrajové části města budeme mimo špičku obsluhovat formou BAXI, což místním umožní častější spojení s Chebem a městu úsporu nákladů
 • Se SŽDC budeme koordinovat rekonstrukci budovy chebského vlakového nádraží tak, aby se stala moderní vstupní branou do města
 • Pokusíme se s ČD a SŽDC dojednat zřízení vlakové zastávky Cheb-Podhoří, která zlepší dostupnost chatových osad na pravém břehu Skalky, a Jindřichov pro lepší spojení této části města s centrem Chebu
 • Dobudováním sítě cyklostezek a jejich dovedením na náměstí chceme udělat z cyklistické dopravy plnohodnotnou součást dopravního systému města a částečně tak snížit individuální automobilovou dopravu v centru
 • Ve spolupráci s německou stranou budeme podporovat a iniciovat elektrifikaci tratě z Chebu do Marktredwitz a Norimberku
 • Budeme usilovat o rekonstrukci křižovatky Evropská-Svobody tak, aby umožnila snadnější pohyb pěších a cyklistů mezi pěší zónou a nádražím
 • Do města vneseme prvky SMART City (placení parkování a parkovacích karet přes mobilní aplikace, veřejné osvětlení, úspory energií, semafory…)
 • Upravíme křižovatky Americká – Hradební, U Stadionu – Písečná, Kamenná – Smetanova a 17.listopadu – Jungmannova na okružní