Bezpečnost a ochrana obyvatel, veřejný pořádek

Problém: V řadě lokalit Chebu se občané necítí bezpečně. Státní a především městská policie vyvíjejí jen minimální pěší pochůzkovou činnost, kamerový systém je beznadějně zastaralý. Podstav policejních složek vede k pomalému vyřizování podnětů občanů a zdlouhavému postihu pachatelů. Výsledkem je vandalismus, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství.

Naše řešení:

  • Dokončíme komplexní rekonstrukci kamerového systému, umožníme občanům vyjádřit se k vhodnosti umístění jednotlivých kamerových bodů
  • Hlavním úkolem strážníků městské policie bude pěší hlídková činnost se zaměřením na bezpečnost v nočních hodinách v centru města a v oblasti nádraží, v případě trvajícího podstavu strážníků zřídíme speciální civilní hlídky či najmeme bezpečnostní agenturu pro pochůzkovou činnost v uvedených lokalitách
  • Po doplnění počtu strážníků provedeme rajonizaci, aby každá část Chebu měla „svého“ strážníka, který ji bude důvěrně znát
  • Městská policie bude aktivně využívat fotopasti k odhalování drobné kriminality a přestupků (krádeže kovů, psí výkaly, černé skládky)
  • Maximálně vyjdeme vstříc drážním hasičům i dobrovolným hasičům z Hájů při budování nových základen
  • Budeme dbát a důsledně kontrolovat řešení stížností občanů na rušení klidu a pořádku, v případě vážného a opakovaného rušení nočního klidu zvážíme v dané lokalitě zákaz požívání alkoholických nápojů mimo restaurace
  • V rámci legislativních možností budeme usilovat o zamezení zřizování dalších ubytoven a podobných zařízení v problémových lokalitách. V souladu se zákony ČR zvýšíme počty kontrol ubytoven z hlediska dodržování hygienických norem i oprávnění k bydlení osob v těchto zařízeních.
  • Budeme koordinovat a podněcovat spolupráci PČR, MP, sociálního odboru, ČOI a celní správy při potírání drogové kriminality a nelegálního prodeje padělků a pyrotechniky; budeme žádat, aby tyto kontroly neprobíhaly nárazově, ale aby byly tržnice a místa prodeje pod stálým dohledem zmíněných orgánů