Proč tolik povyku kolem Chevaku? (2. díl)

Před dvěma dny jsem psal o historii Chevaku.

Za největší problém této firmy považujeme fakt, že se postupně odcizila svým většinovým vlastníkům, tedy obcím okresu Cheb. Ač mají obce dohromady cca 70% akcií, mají v nejvyšším managementu společnosti (představenstvo) jen jednoho zástupce, stejně jako Gelsenwasser AG, majitel pouhých 30% firmy.

Ve stanovách společnosti je navíc i několik paragrafů, jež pro schválení usnesení na valné hromadě požadují počet hlasů vyšší, než je stanoveno zákonem o obchodních korporacích. Laicky řečeno, chtějí-li obce ve společnosti některé věci změnit, musely by se proti německým spoluvlastníkům spojit prakticky všechny, což je nepravděpodobné. Gelsenwasser AG tak má poměrně velkou jistotu, že bez jeho souhlasu ke změnám nedojde.

Obě tyto skutečnosti chceme změnit, a to co nejrychleji. Proto Cheb i další velká města vyzývají vedení Chevaku ke svolání valné hromady už v březnu. Na valné hromadě chceme představenstvo rozšířit o třetího člena, coby zástupce obcí, které tak konečně získají ve vedení firmy většinu. Stejně tak chceme kvóty pro schvalování nových usnesení valnou hromadou snížit na hodnoty, které stanoví zákon, To dále posílí vliv obcí ve společnosti.

Křiklavou ukázkou povýšenosti Chevaku vůči obcím je financování výstavby nových vodovodů a kanalizací. Dnes je situace taková, že se obec domluví s Chevakem na výstavbě nové kanalizace. Chevak odhadne náklady na výstavbu a spočítá (prý má na to jakési tabulky), kolik za dobu investice vydělá na platbách od připojených zákazníků. Tuto částku odečte od hodnoty investice a zbytek musí ze svého doplatit obec. Hotovou kanalizaci převezme Chevak do svého majetku. Třeba v případě chebské Zemědělské ulice je hodnota nové kanalizace 6,3 mil. Kč. Chevak si spočítal, že na zákaznících za dobu její životnosti vydělá 580 tis. Kč. Zbylých 5,7 milionu musí doplatit město ze svého! Ještě více alarmující jsou podmínky platby. Prakticky 95% požadované částky musí město složit na účet Chevaku ještě před započetím stavby! Přijde vám to normální? Dovedete si představit, že byste firmě, která vám bude stavět dům, dali 95% ceny, ještě než kopne do země? Když se starosta Jalovec (VPM) proti podobné smlouvě nedávno ohradil, bylo mu jednatelem Chevaku sděleno: “Ale vždyť Cheb má peněz dost!“  Tak se Chevak chová ke svým vlastníkům – obcím. I to hodláme změnit a detailně přezkoumat finanční toky mezi obcemi a Chevakem. Chevak nemá být pánem, ale partnerem obcí a jeho cílem nemá být mohutný zisk, ale kvalita služeb a přijatelná cena vodného a stočného.
Abychom zajistili silný hlas Chebu v orgánech Chevaku, budou v nich město zastupovat následující nominanti Volby pro město:

Doc.Dr.Ing. Miroslav Plevný – zástupce Chebu na valné hromadě; místostarosta města a bývalý děkan FEK ZČU

Ing. Jaroslav Šůs – nominant Chebu do dozorčí rady; ekonom s praxí ve vrcholovém managementu České spořitelny

Mgr. Petr Černý, MBA – nominant Chebu do dozorčí rady; bývalý zastupitel města s praxí ve vrcholněm managementu farmaceutické firmy, který v roce 2014 rozkryl připravovaný plán na nevratné změny v Chevaku