Poslední zastupitelstvo roku 2018

Čtvrteční přijalo zastupitelstvo několik rozhodnutí, která výrazně ovlivní život Chebanů v roce 2019.

Stěžejním úkolem bylo schválení rozpočtu. Z velkých investičních akcí se počítá především s dokončením přístavby šaten ke sportovní hale a rekonstrukce bytového domu Mánesova 23. Zahájíme kompletní rekonstrukce Zemědělské, Písečné, Dukelské a části ulice Obrněné brigády u Prioru. Revitalizace se dočkají i první ulice na Spáleništi – konkrétně Kosmonautů a V Zahradách. Obyvatelům Švédského vrchu se zlepší spojení s centrem vybudováním chodníku a cyklostezky pod viadukty u Kauflandu. Cyklisty určitě potěší i dostavba spojení Hájů s Podhradem, sídliště Zlatý Vrch s Havlíčkovou ulicí a pokračování výstavby cyklostezky z Hájů na Waldsassen (dokončení 2020). Pro vyznavače atletiky je dobrou zprávou dovybavení stadionu v Poohří, příznivci „prkýnek na kolečkách“ se konečně dočkají zahájení stavby skateparku.

Dalším přijatým dokumentem je vyhláška o nakládání s odpadem, jejíž součástí je i stanovení ročního poplatku za likvidaci odpadu ve výši 700 Kč na občana. Podotýkáme, že reálné náklady jsou v současnosti na úrovni přes 1200 Kč na každého Chebana, takže i při sedmisetkorunovém poplatku město svoz a likvidaci odpadu mohutně dotuje z jiných příjmů. Výše poplatku navíc zůstává na úrovni 700 Kč už šestým rokem, takže je vzhledem k inflaci i k rostoucím mzdám a důchodům pro občany snesitelnější než dříve. Pro studenty středních a vysokých škol, kteří bydlí na internátech či kolejích mimo Karlovarský kraj, zůstává zachována 50% sleva. K našim klíčovým úkolům na rok 2019 ale patří návrh nového systému poplatků, který by zvýhodnil Chebany, kteří směsného odpadu produkují málo nebo usilovně třídí.

Změny se dočkal koncept „MHD zdarma“ přijatý nedlouho před komunálními volbami. Zastupitelé rozhodli o pokračování proplácení ročního kupónu pro seniory a čtvrtletních kupónů pro děti a studenty. Vzhledem k administraci upozorňujeme občany, že proplácení bude pokračovat až od začátku ledna. Kupóny dospělým už město proplácet nebude.

Poslední významným dokumentem byl souhrn informací o budoucím využití Dragounské 12, kde kraj ukončuje provoz domu pro seniory. Město odmítlo prodat dům soukromé firmě a do budoucna chce v objektu soustředit služby sociální péče, a to jak pro seniory, tak i pro osoby se zdravotním postižením.