Pokrok v jednáních o koalici

Dnes podepsali zástupci VPM, KpCh, ČPS a Hnutí 2018 následující prohlášení.

My, níže podepsaní zástupci zástupci politických subjektů, deklarujeme na základě výsledků komunálních voleb v Chebu a předchozích jednání vznik koalice. Jejími členy jsou Volba pro město Cheb, Koalice pro Cheb, Česká pirátská strana a Hnutí 2018.

Konstatujeme široký programový průnik všech uvedených subjektů, který bude základem pro programové prohlášení koalice na volební období 2018-2022.

Další jednání budou směřovat k tomu, aby programové prohlášení i konkrétní personální obsazení bylo známo co nejdříve, aby se ustanovující jednání zastupitelstva města Chebu mohlo konat co možná nejdříve. K tomu vyzýváme i starostu Mgr.Zdeňka Hrkala.

Ve věcech personálních, jsme dospěli k následujícím závěrům:

  1. Na posty starosty a obou místostarostů bude koalice podporovat nominanty Volby pro město Cheb, a to Mgr. Antonína Jalovce na post starosty, doc.Dr.Ing. Miroslava Plevného na post 1. místostarosty a Jiřího Černého na post 2. místostarosty
  2. Volba pro město Cheb obsadí další tři posty radních (nominováni jsou MUDr. Ilja Horník, Mgr. Jan Žídek a Mgr. & Mgr. Ladislav Hrubý), Koalice pro Cheb (nominován MUDr. Karel Tyrpekl), Česká pirátská strana (nominován Mgr. Ondřej Špendlíček) a Hnutí 2018 (nominována RNDr. Gabriela Licková) obsadí po jednom místě radního.
  3. Žádný z koaličních subjektů nebude zasahovat či vetovat právo jiného subjektu nominovat na výše uvedené posty jakéhokoliv svého zastupitele.
  4. Komise a výbory budou devítičlenné, obsazovány budou podle klíče VPM – 3, KpCh – 1, ČPS – 1, Hnutí 2018 – 1, ANO – 1, KSČM – 1, ODS – 1)
  5. VPM vyzvala koaliční partnery, aby do správních rad městských nadací a nadačních fondů (tam, kde je to dle jejich právního rámce možné) přednostně nominovaly respektované osobnosti bez přímé vazby na politické subjekty.

 

Cheb, 14.10.2018