Nová zeleň

Je zima, období, kdy vzhledem k vegetačnímu klidu probíhá kácení. Hned na jaře ale bude následovat nová výsadba stromů i křovin.

Tou největší a nejviditelnější se stane revitalizace Parku Míru mezi Dukelskou ulicí a ulicí Svatopluka Čecha, kde se nedávno muselo pokácet větší množství bříz, které už začínaly ohrožovat návštěvníky parku v důsledku zasychání a přestárlosti. V parku bude už v dubnu či květnu vysazeno přes 70 nových vzrostlých stromů a křovin. Hodnota této veřejné zakázky by se měla blížit 1,5 mil. Kč.¨

Dalším frekventovaným místem, kde se objeví nová výsadba je centrální prostranství na sídlišti Skalka

, kde budou dosázeny nové stromy na prostranství před obchodem Ohana.