Na Stein pohodlněji

Za týden začnou další úpravy turisticky atraktivního území mezi hrází přehrady Skalka a Egerwarte.
V minulosti zde již vznikla síť cest, bludiště, zavěšená lávka. „kouzelný les“ a další atrakce. Další fáze projektu „Brána do nitra Země“, na kterém Cheb spolupracuje s Františkovými Lázněmi a Fichtelbergem obohatí toto území o dosud chybějící mobiliář (odpadkové koše, lavičky, stojany na kola).
Pro cyklisty i pěší je obzvlášť cenné, že součástí úprav bude i kompletní rekonstrukce strašlivého chodníku od hráze ke Kachnímu kameni. Z prostředků města (900 tis.) pak bude hrazena oprava štěrkové cesty od Egerwarte na Stein. Pokud se Františkovým Lázním podaří pokročit s cyklostezkou od Slatiny ke Komornímu Dvoru, bude z velké části hotovo atraktivní propojení obou dvou měst.
Stavební úpravy budou probíhat do konce října a vyžádají si přes 10 mil. Kč (z 90% krytých dotací EU).