Městská policie – kdo může za rozklad?

Městká policie se v Chebu už roky potýká s personálními problémy. Z 34 strážníků jich dlouhodobě chybí ve stavu 8-10, takže prakticky neexistuje pěší hlídková činnost, která by ale podle nás měla být základem práce MP. Rozklad MP trvá od doby, kdy ji ještě v minulém volebním období řídil tehdejší místostarosta Pospíšil a zástupcem ředitele MP byl pan Cheníček, partner místopředsedkyně chebské buňky ANO slečny Dostálové. Za doby jejich tříleté „vlády“ odešlo za často podivných okolností 15 strážníků! Když se i přes odpor hnutí ANO podařilo bývalé místostarostce Lickové situaci v MP stabilizovat, byla „za odměnu“ odvolána a velení MP se ujal starosta Hrkal (ANO). Bohužel se ukazuje, že si pánové Pospíšil a Cheníček za své éry při trestání podřízených a jejich následném propouštění počínali natolik nekompetentně, že město už muselo jednomu z propuštěných strážníků doplatit neoprávněně odebrané osobní ohodnocení a vážně hrozí i vyplacení náhrady ušlé mzdy ve výši přes 1,2 milionu korun! Zastupitelé za VPM budou důsledně požadovat, aby tyto částky nešly jen z městského rozpočtu, ale aby za ně převzali finanční i politickou zodpovědnost viníci, kteří pochybení způsobili.