Město Cheb přijde o lůžka pro seniory

Ve středu 27.6.2018 proběhlo v Domově pro seniory Skalka jednání o slučování tohoto zařízení s Domovem pro seniory v Dragounské ulici. Akci inicioval krajský úřad, který je zároveň zřizovatelem obou sociálních zařízení. Na dotaz přítomných, zda se jedná o avizované veřejné jednání, bylo zástupci kraje odpovězeno, že jde pouze o setkání s obyvateli obou domovů a jejich příbuznými. Přestože se jedná o velký zásah do života většího počtu chebských seniorů a jejich blízkých, nezúčastnil se jednání nikdo z vedení města. Stanovisko radnice tak nebylo k dispozici. Všem přítomným byl představen plán krajského úřadu sloučit oba domovy do jednoho (na Skalce), kam by byla část seniorů z Dragounské přemístěna.
Ukazuje se ale, že celkově dojde v Chebu ke zrušení asi 50 lůžek pro seniory. Přestože je největší poptávka po těchto službách právě na Chebsku, tato lůžka by měla být převedena na Sokolovsko a Karlovarsko. Obyvatelé chebských domovů pro seniory i jejich příbuzní vyjádřili obavy o zachování rodinného přístupu ke klientům a kvality odborné péče. Důvodně se obávají následků stěhování, které je pro nemocné seniory velmi zatěžující a může pro ně mít fatální následky.
Rovněž byly vzneseny dotazy, proč není rekonstruovaný objekt na Skalce obsazován novými žadateli, kterých je stále více, a čekací doby na umístění jsou delší než jeden rok od podání žádosti.
Snahou Volby pro město bude získat jasné stanovisko vedení města Cheb a přesvědčit ho, aby o celé problematice intenzivně jednalo s krajem.