Konec chebských „extrabuřtů“

Jedním z našich hlavních cílů bylo omezit různé výhody, výjimky a zvláštnosti, které se v rozhodnutích radnice v minulých volebních obdobích postupně nakupily. Některé z nich mají své oprávnění, jiné ale byly zřejmě motivovány spíše lobbingem či snahou vyjít vstříc sami sobě či někomu spřízněnému.
Řadu takových „zvláštností“ jsme postupně odbourávali.

K těm nejkřiklavějším patřila „správa“ areálu TJ lokomotiva pro FK Hvězda. Ve vedení tohoto klubu přitom v době rozhodnutí o svěření do správy seděli lidé přímo spojení s tehdejší vládnoucí koalicí. Připomeňme, že město FK Hvězda každoročně na tuto „správu“ přispívalo FK Hvězda minimálně 2,5 mil. Kč a hradilo i další investice do areálu. Naopak příjmy z pronájmů sportovišť, včetně nově dostavěného hřiště s umělou trávou, šly do kasy FK Hvězda. Dnes areál ku prospěchu všech tamních subjektů spravuje městská Správa sportovišť a zde sportující kluby, včetně FK Hvězda pod novým vedením, jsou s tímto stavem spokojeny.
Jasná a dopředu daná pravidla jsme vtiskli do celého systému financování činnosti sportovních subjektů z městského dotačního programu. Zatímco dříve bylo pro členy rady i zastupitelstva částky navržené pro jednotlivé subjekty poměrně snadno měnit, nově zavedený systém tuto možnost zásadně omezuje.
Další „zajímavostí“ byl kupříkladu ceník nájmů nebytových prostor. Zatímco pro občany velmi potřebné ordinace zde byly zařazeny v jedné z nejvyšších cenových kategorií, naopak politické strany si pro své kanceláře užívaly komfortu výrazně snížených sazeb.

Při úpravě ceníků pronájmů tělocvičen ve školách jsme zrušili zvýhodnění cen pro odborovou organizaci městského úřadu. Nevidíme důvod, proč by část zaměstnanců města měla sportovat v tělocvičnách ZŠ za výrazně nižší částky než jiné subjekty.

Stejně tak jsme výrazně omezili množství výjimek v cenících na pronájem prostor KC Svoboda nebo možnost výrazně manipulovat s cenami za pronájem velké LED obrazovky.

Nevyhověli jsme ani nedávno zaslané žádosti o pokračující snížení nájmu pro jednoho z nájemců nebytových prostor. Zjistili jsme totiž, že oproti ceníkům, které přitom zohledňují třeba i délku pronájmu a solventnost nájemníka, platí dotyčný subjekt jen poloviční sazbu a získává tak neoprávněnou výhodu vůči konkurenci.

Na závěr ještě připomínáme, že právě VPM už v minulém volebním období, kdy jsme 7 měsíců byli součástí koalice, iniciovala a prosadila zrušení „peněz radních“, kdy každý z devíti radních měl každoročně k dispozici několik desítek tisíc z městského rozpočtu, které mohl nasměrovat na jím vybraný projekt, akci či na podporu konkrétního subjektu. Stejně tak jsme ukončili smlouvu s firmou Accolade, na základě níž jí město vyplácelo každý měsíc skoro 50 tis. Kč za propagaci chebského průmyslového parku. Spekulovalo se, že šlo o odměnu pro místostarostu Lindu, kterého si Accolade po jeho odchodu z radnice najala.

Samozřejmě, že i nadále různé výjimky ve městě přežívají. Je to ale proto, že je buď nelze rychle zrušit, protože musí doběhnout současné smlouvy, nebo proto, že mají své opodstatnění (sociální, ekonomické,…).