Jak v Chebu získat městský byt?

Mnoho lidí se mě ptá, jak lze získat byt od města. Rozhodl jsem se proto sepsat jednoduchý manuál.
Klíčové je, zda chcete byt od města koupit či ho mít v nájmu.

1) Koupě bytu do vlastnictví

Město už příliš mnoho bytů neprodává. Jde spíše o výjimečné záležitosti. Pokud k tomu dojde, draží se cena obvykle formou elektronické aukce. V březnu a dubnu takto zřejmě budeme prodávat sedm bytů v domě Evropská 13 (dispozice 1+1 až 3+1). Některé byty jsou ve špatném technickém stavu, takže jejich vyvolávací cena bude velmi nízká, ale budou vyžadovat větší investici.
Formou elektronické aukce se obvykle prodávají i celé domy.

2) Pronájem bytu

K nájemnímu bytu se lze v zásadě dostat třemi cestami. (Byty přidělované klíčovým profesím, jako jsou lékaři, zdravotní sestry či učitelé, zde řešit nebudu.)

a) Elektronická aukce
Touto formou se draží nájem, byt získává ten, kdo nabídne nejvyšší nájemné. Do aukce je třeba se přede přihlásit na odboru správy majetku, kde je třeba doložit totožnost, ale třeba i výši příjmu.Zájemce ani jeho manžel/ka též nesmí být dlužníkem města nebo být zanesen v registru dlužníků. Musí též složit jistinu ve výši trojnásobku nabídnutého základního nájemného, maximálně však 10 000 Kč.
Elektronickou aukcí se nedávno dražily třeba byty v modrém věžáku, aktuální nabídku naleznete zde:
https://www.cheb.cz/vismo/aukce.asp

b) Sociální byty

Město má k dispozici i omezený počet sociálních bytů. Tento byt může získat pouze ten, kdo je aspoň pět let hlášen trvalým pobytem v Chebu, nesmí být vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, prokáže nízkou výši svých příjmů, není dlužníkem města apod. Splní-li všechny podmínky, je zařazen do pořadníku. V případě přidělení bytu pak skládá jistinu ve výši 1,5 násobku nájemného. Nájemní smlouva je s ním uzavřena na 1 rok s tím, že nejsou-li s uživatelem bytu problémy (dluhy, porušování domovního řádu, …), je mu poté prodlužována.

c) Byty do svépomoci

Cheb má momentálně asi 50 bytů, které jsou ve stavu neumožňujícím bydlení. Část se postupně opraví, většina je určena k opravě svépomocí. Všechny takové byty by se měly objevit nejpozději do konce dubna zde: http://www.chebskenemovitosti.cz/kategorie/byty-do-svepomocne-opravy-2/pronajem
Zájemce o takový byt by se měl obrátit na odbor správy majetku, kde mu nechají vyčíslit odhad nákladů na opravu bytu. Opravu si nájemník provede na své náklady a 70% odhadu nákladů na opravu si může postupně „odbydlet“ ve sníženém nájemném. Musí ale doložit, že má aspoň 70% odhadovaných nákladů k dispozici a složit kauci ve výši dvou nájmů. Tato možnost platí pro občany, ale i pro firmy, jež mohou do opraveného bytu nastěhovat třeba svého zaměstnance. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu, dokud si nájemce náklady neodbydlí. Poté může být samozřejmě prodloužena.

Antonín Jalovec

Kompletní znění podmínek pronájmu bytů najdete zde: https://www.mestocheb.cz/zasady-pronajmu-bytu-ve-vlastnictvi-mesta-chebu/d-965179/p1=75808