Další velkosklady? Další ubytovny?

Jednim z poměrně nenápadných bodů projednávaných na červnovém zastupitelstvu byla změna územního plánu. Týkala se pozemků o rozloze skoro 20 hektarů přiléhajících k současné průmyslové zóně. Doposud byly tyto plochy vedeny jako zemědělská půda, ale skupina vlastníků, jimiž jsou chebští a pražští podnikatelé, zažádala, aby územní plán umožnil v dané lokalitě vybudovat výrobní či skladovací areály.

Je pravděpodobné, že současní vlastníci po definitivním schválení změny územního plánu pozemky prodají jako parcely pro výstavbu velkoskladů či výrobních hal, čímž vydělají odhadem 80-100 mil. korun.

Výše popsaná změna územního plánu, kterou na jednáních zastupitelstva vždy nejhlasitěji obhajoval zastupitel Tomáš Linda (ODS) a kterou nakonec schválila koalice ANO, ODS, ČSSD a KSČM,  se v zastupitelstvu několikrát projednávala a VPM byla od počátku proti ní. Domníváme se, že průmyslová zóna velmi dobře plnila svou roli v nedávné minulosti, ale v posledních letech, kdy v ní vyrůstají především velkosklady a významnou část pracovníků tvoří zahraniční dělníci ze zemí jako je Ukrajina a Rumunsko, kteří v Chebu přespávají na ubytovnách, je její přínos pro zaměstnanost Chebanů či pokladnu města čím dál více diskutabilní. Další rozšiřování zóny je naopak spojeno s rostoucími výdaji a negativními jevy – navyšováním kapacit autobusových linek do zóny, údržbou komunikací a zeleně v průmyslovém parku či zvýšenou kamionovou dopravou na okolních komunikacích.

VPM proto ve svém volebním programu prosazuje zastavení dalších převodů zemědělské půdy na plochy pro velkosklady a zatížení ubytoven ubytovacím poplatkem, který městské kase vykompenzuje aspoň část nákladů, které s jejich klienty má.