CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ MĚSTA

Některá rozhodnutí mohou mít velký dopad, ač vypadají prostě. Takovým je usnesení rady města o nových pravidlech pronájmů (pachtů) zemědělských pozemků vlastněných městem Cheb.
Cheb je majitelem stovek hektarů polí a pastvin. Doposud se při jejich propachtování dávala přednost zájemci, který nabídl nejvyšší Pacht (nájem). Rada nyní schválila, že nově propachtovávaných 130 ha zemědělské půdy v okolí Poustky bude přednostně nabídnuto ekologicky hospodařícím zemědělcům. Ostatní zájemci dostanou šanci jen v případě, že žádný šetrně hospodařící zemědělec o půdu zájem neprojeví. K tomu ale, doufáme, nedojde.
Vedení města navíc připravuje směrnici, že stejně se do budoucna bude postupovat u veškeré nově pronajímané orné půdy i pastvin v majetku města.

Proč je to tak důležité?

Půda je zásadní složkou přírody a její kvalita je určující pro život na povrchu i pod ním. Je skvělé chránit lesy či ohrožené druhy živočichů, ale bez kvalitního půdního podkladu v daném místě dlouhodobě nic nepřežije. Půda je též zásadní pro zasakování vody. Vyčerpaná či kontaminovaná půda je nejrychlejší cestou k suchu či naopak povodni.

Preferencí ekologicky hospodařících zemědělců sice chebský rozpočet přijde o část příjmů, jež by mu přinesly vyšší pachty od těch, kteří používají chemické postřiky a umělá hnojiva, zvětšíme ale bohatství města v podobě lepšího životního prostředí v jeho okolí.

Věříme též, že tímto opatřením budeme inspirací pro další obce na Chebsku.