Majetkové poměry místostarosty Hrubého

Aktuální stav velkých investičních akcí