Bilance roku 2019

Končí rok 2019 a VPM je už 13 měsíců vůdčí politickou silou v našem městě.

I když některé zásadní změny plánujeme až na letošek a příští rok, předkládáme souhrn těch nejvýznamnějších věcí, které se v Chebu v roce 2019 podařilo zrealizovat.

Byly dokončeny kompletní rekonstrukce hned několika ulic – Písečné, Obrněné brigády, části Valdštejnovy či silnice ve Starém Hrozňatově. Konečně začala roky odkládaná revitalizace sídliště Spáleniště.

Nových stezek se dočkali i chodci a cyklisté – vznikla nová cyklostezka v Dolních Dvorech, dokončena je nová spojka od hráze Skalky na Kachní kámen. Hájenským velmi pomohlo zprovoznění lávky pro pěší mezi Dyleňskou a Blanickou ulicí. Renovací prošly vnitrobloky v ulici Úzká a na Spáleništi (17. listopadu – Kosmonautů). Skoro 30 nových parkovacích míst využívají motoristé ve vnitrobloku za „Kremlem“.

Velmi intenzivně jsme se věnovali zlepšení bytového fondu v majetku města. Kromě dokončení rozsáhlých rekonstrukcí domu Mánesova 23, kde v roky opuštěném objektu vzniklo 20 pěkných bytů) a dvou panelových domů v ulici Matěje Kopeckého, jsme nastartovali opravu bytů svépomocí. Dosáhli jsme stavu, kdy na městském portálu jsou vyvěšeny všechny bytové a nebytové prostory, které město nabízí do nájmu či k prodeji.

Dokončen byl rozsáhlý projekt přestavby odborných učeben chebských základních škol, v rámci nějž na 1., 3., 4. a 6.ZŠ vznikly nové učebny přírodovědných předmětů, jazyků či IT. Na 4.ZŠ byl instalován nový výtah, na 5.ZŠ se zrenovovala varna.

Sportovcům už slouží nové zázemí a šatny v hale Lokomotivy.

Mnoho z výše popsaných akcí provázely problémy s dodržením termínů či kvalitou prací, nejhorší situace ale nastala na stavbě cyklostezky z Hájů do Podhradu, kde nesolidnost zhotovitele vyústila až ve vypovězení smlouvy ze strany města. Slibujeme, že v roce 2020 tuto akci dokončíme.

Velký prostor chceme po celé volební období věnovat zlepšení komunikace politického vedení města s občany a jejich zapojení do dění ve městě. V Radničních listech a na městském webu už nenajdete výroky členů vedení města, ale jen objektivní tiskové zprávy. Starosta pokračuje v pravidelném setkávání s občany na radnici, což je tradice zavedená už v minulém období Hnutím ANO. Před každým zasedáním zastupitelstva už dva měsíce vylepujeme ve městě plakáty se stručným obsahem jednání. V rámci zvýšené pozornosti věnované okrajovým čtvrtím města navštívili zastupitelé VPM v průběhu jara všechny okrajové části a diskutovali zde s místními o jejich problémech. Více než půl roku jsme připravovali spuštění projektu participativního rozpočtu, do něhož už v lednu budou moci občané přihlašovat své nápady.

V květnu se na valné hromadě společnosti Terea podařilo prosadit definitivní ukončení projektu spalovny (ZEVO) na Švédském vrchu.

Díky velkému úsilí úředníků napříč odbory MÚ město získalo více než 80 mil. dotaci na výstavbu nové lávky na Švédský vrch.

Panelák v Dragounské 12, ve kterém kraj ukončil činnost domova pro seniory, je průběžně přebudováván na centrum sociálních služeb. První, která se sem přesunula z nevyhovujících prostor, je dětský stacionář Mája.

O budoucnosti města chceme rozhodovat zodpovědně, na základě kvalitně zpracovaných strategických dokumentů. V roce 2019 byly schváleny plány rozvoje sportu a strategický plán rozvoje města, začalo se pracovat i na generelu zeleně a veřejného osvětlení, koncepci Smart City, plánu adaptace na klimatické změny, plánu nového kamerového systému či inovaci energetické koncepce města.

Ač se někteří podnikatelé ohrazovali proti zvýšení koeficientu daně z nemovitosti u komerčních prostor, dokázali jsme ho prosadit a většinu výnosu (4 mil. Kč) přesměrovali do zásadního posílení financování sportovních, kulturních a sociálních aktivit občanů města.

V komunitní zahradě se podařilo dobudovat obecní pec, ve které už od jara bude spolek chebských pekařů pravidelně péct chleba a další dobroty.

Díky výrazné dotaci města se do Chebu opět vrátil vrcholový sport – extraliga stolního tenisu mužů.

Abychom zlepšili zhoršující se personální situaci ve školách i v dalších příspěvkových organizacích, zavedli jsme náborové příspěvky pro nové učitele ZŠ i věrnostní odměny pro všechny zaměstnance příspěvkových organizací za odsloužená léta.

V roce 2019 proběhlo v našem městě mnoho zdařilých kulturních a společenských akcí. Vysokou úroveň měly především oslavy 30. výročí sametové revoluce a srpnové Valdštejnské hry. Úspěch slavily i novinky spjaté s vánočními trhy – přesun pódia, rozšíření tržiště, charitativní stánek i „chebská vánočka“ na zahájení trhů. Základem nové tradice se snad stane červencová cyklopouť mezi Chebem a Neualbenreuthem, stejně tak počítáme s dalším ročníkem Wine and Fresh Food Festivalu na Krajince. Jedinečným zážitkem pak byla záříjová tesařská dílna odhalující Chebanům přímo na náměstí fortel středověkých stavitelů krovů.

V březnu město Cheb po letech znovu vyvěsilo na budově radnice tibetskou vlajku, jako připomínku útlaku a nesvobody ve světě.

Byl to plodný a pro město Cheb vydařený rok!