Aktuální stav velkých investičních akcí

Některé velké stavební skce ve městě se už chýlí k závěru, jiné teprve začínají. Přinášíme stručný přehled:

1. Rekonstrukce Zemědělské ulice – z velké části hotova, ulice je zprůjezdněna, zbývá dodělat jen napojení na křižovatce u bývalé školky. Mělo by být hotovo do konce srpna.
2. Cyklostezka na Waldsassen – intenzivně se pracuje na přeložce silnice U Kočího, kde jsou hotové hrubé zemní práce a odvodnění. Na konci srpna se začne budovat samotná 1,4 km dlouhá cyklostezka z Hájů. Zahájení prací muselo počkat na definitivní rozhodnutí o dotaci, kterou jsme bohužel nedostali. I tak by měla být cyklostezka kompletně hotova do zimy.
3. Rekonstrukce Karlovy ulice – téměř hotový je úsek mezi ulicemi Dukelská a Svobody, práce se přesunuly do části Dukelská – Hálkova. Hotovo by mělo být do konce listopadu.
4. Přírodovědné centrum DDM Sova – je dokončeno založení stavby, slavnostní otevření je plánováno na léto 2022.
5. Lávka na Švédský vrch – betonují se nosné pilíře, dodávají se komponenty pro výsuv samotného tělesa lávky. Prostavěna je asi třetina plánovaných nákladů. Termínem dokončení by mělo být září 2022.
6. Rekonstrukce Mírové ulice – první etapa začala před pár dny, její součástí je rekonstrukce ploch mezi panelovými domy a obnova sítě chodníků ve vnitrobloku. Tyto práce mají být hotové do zimy, na jaře na ně naváže rekonstrukce páteřní části Mírové ulice.
7. Velkoplošná oprava Palackého ulice – začíná v těchto dnech, jedná se o úsek Valdštejnova-Nová. Práce skončí do konce listopadu.
8. Stezka pro pěší a cyklisty pod viadukty u Kauflandu – hotové jsou sítě a podkladové vrstvy, proběhne pokládka povrchů. Práce měly skončit v srpnu, zhotovitel požádal o prodloužení do konce září, což bylo ze strany města zamítnuto.
9. Atletický stadion na levém břehu Ohře – hotový je podklad, nyní probíhá pigmentace povrchů. Následovat bude osazení sektorů a výstavba basketbalového hřiště mimo atletický ovál.
10. Rekonstrukce Tršnické ulice (akce kraje) – v úseku mezi Jindřichovem a Hradištěm je už skoro 700 m zcela nového asfaltového povrchu mezi estakádou D6 a Jindřichovem, nadále probíhají práce na křižovatce za přejezdem v Hradišti. Zde by měly práce skončit do konce října.
11. Napojení objektů ve Sládkově a Školní ulici na dálkové vytápění (akce Terea) – byly zasypány výkopy v komunikacích a zprůjezněna křižovatka Komenského-Sládkova, pokračují práce ve Školní ulici. Hotovo by mělo být na konci října.